Fazoni

Fazoni - Vodovodni material

Opis produkta

Litoželezni fazonski kosi se proizvajajo po standardu EN545:2010. Delimo jih na prirobnične in obojične. Pri prirobničnih je treba poznati tlačno stopnjo od dimenzije DN200 naprej, obojični pa so proizvedeni za spajanje skupaj s Tyton tesnilom. Po naročilu se lahko dobavi tudi razstavljivi tip spoja (RJ).

Katalog

Fazoni – Tehnični list