Reference

Kako pomembna je brezhibna infrastruktura se zavemo šele, ko gre kaj narobe. Spodaj si lahko ogledate nekaj naših uspešno končanih projektov.

Cimmex - Reference

Kako pomembna je brezhibna infrastruktura se zavemo šele, ko gre kaj narobe. Spodaj si lahko ogledate nekaj naših uspešno končanih projektov.

Nekaj naših preteklih projektov

Datum projekta: 2021

Vodovod DN400 v Kranju

Izvedba vodovoda dimenzije DN400 v dolžini približno 450m.

Datum projekta: 2022 / 2023

Vodovod DN150 – DN400 v Murski Soboti

V okviru predmetnega projekta je načrtovana novogradnja 26.215 m transportnih cevovodov, 90.823 m primarnih in 83.512,2 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14 objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov. Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope.

Datum projekta: 2022 / 2023

Vodovod Hubelj DN80 – DN400

Predmet naročila je izvedba projekta Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj Skuk, ki obsega: zagotovitev ustrezne akumulacije v Vodarni Hubelj- izgradnja vodohrana kapacitete 3000 m3; povezava sistema Hubelj s sistemom Gora z ustreznim črpališčem za oskrbo v obeh smereh; povezava sistema Gora z vodovodnima sistemoma Višnje ter Podkraj-Strelice in zagotovitev oskrbe novim uporabnikom.

Datum projekta: 2020 / 2021

Vodovod Bohinjska Češnjica

Posodobljeno je bilo celotno vodovodno omrežje vključno s hidranti. Projekt je zajemal tudi premostitev vodovoda, kar zajema tudi toplotno izolacijo cevi.

Datum projekta: 2022

Odvodnjavanje severna obvoznica Ljubljana

Mostno odvodnjavanje se običajno izvaja v poliestru, lahko pa se izvede tudi v drugih materialih, glede na zahteve projekta.

Datum projekta: 2020 – 2023

Odtočna kanalizacija Zelene Jarše

Projekt zajema več stanovanjskih objektov in vel faz, v katerih smo dobavljali SML material.

Datum projekta: 2018 – 2023

Vodovod Kanal ob Soči DN100 – DN150

Projekt zajema ureditev vodovodnega omrežja na več območjih, kot na primer Kanalski vrh, Kal nad Kanalom, Zavrh, Hoje, Testeni, Močila ter v samem Kanalu ob Soči.